Historický deskový betlém z Jiřetína pod Jedlovou č.19

VYPRODÁN
skladem

První zmínka o betlému pochází z roku 1757.

Výtisk obsahuje tři scény:

1. Zvěstování Panně Marii

2. Narození Páně a Klanění Pastýřů

3. Příchod Tří Králů

3 archy 48x33 cm