Historie kostela v Jedlce u Benešova 1234-1903

VYPRODÁN
skladem

Obsah: Založení kostela, Popis budovy, Vnitřní vybavení, Zvonice, Výstavba kostela 1715 a 1723, Kůr a varhany, Ze starých kostelních účtů - majetek kostela, Duchovní na farním kostele v Jedlce před zavedením protestantské víry, Duchovní (pastoři) během protestantské periody, Jedlka jako pobočka Benešova, Duchovní v Jedlce od roku 1675, Jedlčtí kaplané, Příjmy duchovních, Kostelníci, Hřbitov, Církevní rozdělení, Různé.